راهنمای نرم افزار
تعریف دستگاه
ابتدا در تب "افزودن دستگاه" شماره سیمکارت و رمز 6 رقمی دستگاه (پیشفرض:123456) را وارد کرده و نامی برای دستگاه خود انتخاب کنید تا با ارسال تنظیمات به دستگاه پاسخ مناسب را دریافت کنید.

انتخاب دستگاه
جهت انتخاب دستگاهی که قصد دارید با نرم افزار آن را کنترل یا تنظیم کنید ، کلید "نام دستگاه" را لمس کنید و از بین دستگاه های تعریف شده، گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.
کلیدکاربرد
فعالفعال کردن کامل سیستم(همه زون ها)
نیمه فعال1فعال در زون های 1 و 2 سیمی و 5 و 6 بی سیم
نیمه فعال2فعال در زون های 3 و 4 سیمی و 6 و 8 بی سیم
غیرفعالغیر فعال در تمام زون ها
رله1تحریک رله 1 با توجه به تنظیمات نوع تحریک(لحظه ای یا دائم)
رله2تحریک رله 2 با توجه به تنظیمات نوع تحریک(لحظه ای یا دائم)
دربازکنتحریک رله درب بازکن با توجه به تنظیمات نوع تحریک(لحظه ای یا دائم)
بروزرسانی ساعتبروز کردن ساعت دستگاه جهت دریافت صحیح پیامک ها
تنظیم دستگاه
1-تنظیم سیستم
در قسمت "رمز جدید" رمز مورد نظر را وارد کنید و یکی از گزینه های زیر را لمس کنید:
تغییر رمز پیامکی: جهت تغییر رمز پیامک که بعد از این کار حتما باید دستگاه تعریف شده را حذف و مجددا با رمز جدید تعریف کنید.
تغییر رمز خاموش و روشن با کی پد: جهت تغییر دادن رمز ورود و خروج با کی پد روی دستگاه.
تغییر رمز تنظیمات: جهت تغییر دادن رمز مدیر یا نصاب که برای ورود به تنظیمات از طریق کی پد دستگاه استفاده می شود.

درصورت تمایل به بازگشت به تنظیمات کارخانه ای کلید "بازگشت به تنظیمات کارخانه" را لمس کنید.
توجه: پس از بازگشت به تنظیمات کارخانه ، شماره حافظه 0 دستگاه که رئیس بوده و می تواند تنظیمات را از طریق پیامک انجام دهد نیز از حافظه پاک شده و دیگر قادر به انجام تنظیمات با نرم افزار نخواهد بود. لطفا در استفاده از این کلید دقت لازم را داشته باشید.


2- تنظیم زون ها
در قسمت "زون" شماره زون مورد نظر را که می خواهید تنظیم مورد نظر روی آن اعمال شود انتخاب کنید.
در قسمت "نوع دستور" تنظیم مورد نظر را انتخاب کرده و کلید "ارسال دستور" را لمس کنید.
پس از دریافت پاسخ از دستگاه تنظیمات مورد نظر انجام شده است.

برای نام گذاری زون ، پس از انتخاب شماره زون ، در قسمت "نام جدید" یک نام (حداکثر12 حرف) انتخاب کنید.
کلید "تغییر نام" را لمس کنید و منتظر پاسخ از دستگاه بمانید.
زون تغییر نام داده شده و ازین به بعد در متن پیامک ارسالی از سمت دستگاه ، علاوه بر شماره زون ، نام زون نیز درج می شود.

3-گزارشات
کلید "درخواست گزارش ریموت ها" تعداد ریموت های ست شده و شماره حافظه آنها را گزارش می دهد.
کلید "درخواست گزارش شماره های مخاطبین" یک لیست از شماره های داخل دستگاه و تنظیمات ویژه (CS و Rr) را گزارش می دهد.
کلید "درخواست گزارش کلی تنظیمات" لیستی از تنظیمات متفرقه و تنظیمات زون های دستگاه ارائه می دهد.


4-تنظیمات مخاطبین
کاربر: جهت انتخاب شماره حافظه.(شماره 0 رئیس بوده و علاوه بر قابلیت های قابل تعریف ، تنظیمات را از طریق پیامک می تواند انجام دهد)
نوع کاربر: جهت انتخاب مدیر یا معمولی بودن مخاطب.(مدیر قابلیت فعال و غیر فعال کردن دستگاه را دارد)
نوع گزارش های دریافتی: جهت انتخاب نوع گزارش دریافتی.
نوع اطلاع رسانی: جهت انتخاب نوع اطلاع رسان هنگام بروز خطر.
موبایل کاربر: شماره تلفن کاربر ( فقط 11 رقمی)

جهت ثبت کاربر جدید کلید "ارسال دستور" را لمس کنید.
جهت حذف کاربر انتخاب شده کلید "حذف کاربر" را انتخاب کنید.

جهت تغییر یا تخصیص نام به مخاطب ، در قسمت "نام جدید" یک نام (حداکثر12حرف) انتخاب کنید و کلید "تغییر نام" را لمس کنید.

5-تنظمیات ریموت ها
در قسمت "ریموت" شماره ریموت مورد نظر را انتخاب کنید.

کلید "حذف ریموت انتخابی" را لمس کنید تا ریموت انتخاب شده حذف شود. برای تغییر نام ریموت در قسمت "نام جدید" نام موردنظر(حداکثر12حرف) را وارد کنید و کلید "تغییر نام" را لمس کنید.

6-تنظیمات متفرقه
جهت انجام هریک از تنظیمات قابل مشاهده در این صفحه ، تنظیم مورد نظر را در نوار مربوط به آن انجام دهید و سپس کلید "ارسال دستور" در زیر آن را لمس کنید.